Türkçe | English

Vizyonumuz
Kurumsallaşmış bir bilişim yönetimiyle e-devlet ve e-adalet faaliyetlerine yön vermektir.

Misyonumuz
Kullanıcıların UYAP bilişim sistemini kullanabilmeleri için gerekli donanımsal alt yapıyı oluşturarak sürekli ve verimli işlerliğini sağlamak, UYAP bilişim sisteminin nihai hedefleri doğrultusunda yeterli desteği ve eğitimi vermek, avukat ve vatandaşın da katılımıyla UYAP bilişim sistemini en etkin kullanılır hale getirmektir.

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız
• Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nin (UYAP) tüm birimlerde sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
• Uyap Uygulama Modüllerindeki ihtiyaçları tespit etmek, projelendirip Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne bildirmek,
• UYAP üzerinden ilgili kullanıcıya, ilgili görevlendirme ve yetkilendirmeleri yapmak,
• E-imza ve UYAP Dokuman Yönetim Sistemi'nin (DYS) kullanımını artırarak kağıtsız ofis ortamına tam olarak geçişi sağlamak,
• Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu doğrultuda olası hizmet ve servislerin sağlanması, servis kullanım kurallarının belirlenmesi, bu doğrultuda kullanımın takip edilmesi ve servis devamlılığını sağlamak,
• Kullanıcılara teknik destek hizmeti vermek,
• Kullanıcı eğitim programlarını hazırlamak ve kullanıcılara eğitim vermek,
• Bilgi işlem ekipmanlarının sağlıklı bir şekilde muhafazasını ve dağıtımını sağlamak,
• Görev yapılan sahada bilişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçları araştırıp tespit etmek ve projelendirip Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne bildirmektir.

Fiziksel Yapı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Bilgi İşlem Şefliği, hizmet binamızın C blok 3 üncü katındaki bürosunda kullanıcılara hizmet vermekte olup ayrıca depo, tamir/bakım atölyesi ve sistem odalarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teşkilat Yapısı
Bilgi İşlem Şefliği, Bölge İdare Mahkemesi Başkanına ve UYAP Birim Sorumlusuna bağlıdır. Şefliğimiz, 1 Şef, 2 Bilgisayar Teknisyeni, 3 Zabıt Katibi ve 2 Uzman Kullanıcı ile hizmet vermektedir.