Türkçe | English
Dava Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, unvanı, tebligat adresi ve kimlik numarasının belirtilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi,
2. Mahkemeye verilen dilekçelerin tüm nüshalarının imzalı olduğunun kontrol edilmesi, karşı taraf sayısından bir fazla verilmesi,
3. Avukat tarafından açılan davalarda baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin dilekçeye eklenip eklenmediğinin mutlaka kontrol edilmesi,
4. Dilekçelerde 'Yürütmenin Durdurulması' veya 'Duruşma' talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması,
5. Davanın öncesinde bir 'Dilekçe Red' kararı var ve dava bu dilekçe red kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun havaleyi yapan hakime mutlaka bildirilmesi, dilekçe red kararının yenileme dilekçesine eklenmesi,
6. Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı yapıldığından, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi bulunmadığının dikkate alınması,
7. Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havale işlemine ait dekontun bir nüshasının ibraz edilmesi,
8. Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının dikkate alınması,
gerekmektedir.
_* Dava dilekçelerinde özellikle davacıların telefon numarası ve mümkünse e-posta adresini bırakmaları iletişim sağlanabilmesi açısından kolaylık sağlayacaktır.
_* İşlemlerin daha hızlı ve aksamadan yürütülebilmesi için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

UYAP ÜZERİNDEN DAVA NASIL AÇABİLİRİM ?
Avukatlar kendilerine ait avukat portal üzerinden davalarını açabilmektedirler. Şu anda sadece avukatlara tanınan yetki ile dava açılabilmektedir. Vatandaş portalın da faaliyete geçmesi ile vatandaşlar için de kolaylık sağlayacaktır.


İLGİLİ KANUNLAR ve DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ

2577 Sayılı İdarî Yargılama Usûl Kanunu 213 Sayılı Vergi Usûl Kanunu

İdarî dava dilekçesi Vergi davası dilekçesi