Türkçe | English
2. Vergi Dava Dairesi
Abidin ŞAHİNBaşkan
Cihan KARATAŞÜye
Ziya ERDOĞANÜye
Elif KILINÇÜye
Muzaffer GÜNELÜye
2. Vergi Dava Dairesi Yazı İşleri MüdürlüğüA Blok 4. Kat No: A416, 0212 447 0030 - 1722
Sündüz GEÇMEZYazı İşleri Müdürü
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Zabıt Katibi
Hizmetli

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ
İŞ BÖLÜMÜNE İLİŞKİN BAŞKANLAR KURULUNUN 2016/1 SAYILI KARARI

20.7.2016 tarihinde toplanan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu tarafından 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna, 18.6.2016 tarihli, 6545 sayılı Kanunun 6. maddesiyle eklenen 3/C. maddesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 2016 yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Prensip Kararı gereğince İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Daireleri arasındaki iş bölümünün aşağıda gösterilen şekilde belirlenmesine ve ilanı için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

A) İDARE DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ:

ORTAK HÜKÜMLER

- Yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlara karşı yapılacak itirazlar uyuşmazlığın esasına karşı istinaf başvurusunu incelemekle görevli dairesince karara bağlanır.

- Tam yargı davaları yönünden iş bölümü, zarara neden olan idari işlemden doğan uyuşmazlığı çözmekle görevli daireye göre belirlenir.


İKİNCİ VERGİ DAVA DAİRESİNİN YARGILAMA ALANINA GİREN KONULAR

- Gelir ve kurumlar vergisi, geçici vergi, stopaj,

- Katma Değer Vergisi,

- Özel Tüketim Vergisi (dahilde alınan),

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Uygulamaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları)

- Kod listesi işlemleri,

- Bu vergilere yönelik düzeltme-şikayet işlemleri,

- Bu vergilere ilişkin mükellefiyet işlemleri,