İstanbul İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı
Sözleşmeli Zabıt Kâtibi - Sözleşmeli Mübaşir - Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni - Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni - Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni - Sözleşmeli Makine Teknisyeni -
Sözleşmeli Klima (İklimlendirme Soğutma) Teknisyeni - Sözleşmeli İnşaat Teknisyeni – Şoför Sınavına İlişkin Duyuru

22/08/2016 tarihinde Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan sınav ilanları ile İstanbul İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığında istihdam edilmek üzere sınav izni verilen Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni, Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Sözleşmeli Makine Teknisyeni, Sözleşmeli Klima (İklimlendirme Soğutma) Teknisyeni, Sözleşmeli İnşaat Teknisyeni ve Şoför sözlü sınava girmeye hak kazananlara ilişkin listeler ekte yayımlanmıştır.

Yayımlanan ilanlardaki bilgilerin incelenmesi, sınav başvurusu yapıp da listede ismi bulunmayanlar ile varsa T.C. Kimlik No, Adı Soyadı, Öğrenim Durumu,      KPSS Puanı ve Klavye Türü yanlış olan adayların aday numaralarını da belirtmek suretiyle düzeltme talebine ilişkin dilekçelerini 29.09.2016 Perşembe gününe kadar (0 212) 447 6910 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulamalı sınavı 01 Ekim 2016 Cumartesi saat 09:00'da yapılacağından, adayların belirtilen tarih ve saatte Mahmutbey Mahallesi 22. Sokak No: 6 34218 Bağcılar/İstanbul (O-3 Güney Yan Yolu üzeri, İstoç karşısı) adresindeki Başkanlığımız hizmet binasında hazır bulunmaları gerekmekte olup, sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Ayrıca, söz konusu uygulama sınavında Başkanlığımız tarafından tahsis edilen klavyeler kullanılacak olup, adaylar tarafından getirilen klavyeler kabul edilmeyecektir. Uygulamalı sınav kağıt üzerinden yapılacaktır.

Tüm Ünvanlara ilişkin sözlü sınav tarihleri Zabıt Katipliği Uygulamalı Sınav sonrası arasında internet sitemizde yayımlanacaktır.

Sınava mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla başvuruda bulunan ve müracaatları kabul edilen adayların, sınav giriş belgesine yapıştırılmak üzere 1 adet fotoğraf getirmeleri ve sınav giriş belgelerini sınav gününe kadar Komisyon Başkanlığımızdan almaları gerekmektedir.

Aşağıda linki verilen formda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle bilgisayar üzerinden doldurulacak 2 adet GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU ile 2 adet Nüfus Cüzdan fotokopisini,

Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavına katılmaya hak kazanan adayların uygulamalı sınava gelirken,

Diğer unvanlara başvuran adayların ise en geç 30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri veya KARGO ile İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İdari Yargı Adalet Komisyonu adına iletişim adresi yazılmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, Sınav sonuçları ile sınava ilişkin tüm duyurular www.istanbulbim.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

İlanen duyurulur.  26.09.2016

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formunu İndirmek İçin Tıklayınız.

Komisyon Kararı İçin Tıklayınız.

Ulaşım İçin Tıklayınız.


BAŞVURU LİSTELERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKLERE TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi
Sözleşmeli Mübaşir
Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni
Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni
Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni
Sözleşmeli Makine Teknisyeni
Sözleşmeli Klima (İklimlendirme Soğutma) Teknisyeni
Sözleşmeli İnşaat Teknisyeni
Şoför