Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
06.12.2022 Tarihli Basın Açıklaması/Press Release/بيان صحفي
06.12.2022

T.C.

İSTANBUL

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

Medya İletişim Bürosu

  06.12.2022 Tarihli Basın Açıklaması/Press Release/بيان صحفي

Son zamanlarda özellikle Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan ve kendileri tarafından danışmanlık hizmeti verildiğini öne süren bazı Türk ve yabancı uyruklu kişilerin, halihazırda ülkemize farklı sebeplerden gelen yabancı vatandaşları dava açılması durumunda sonuçlanmasına gerek kalmaksızın ülkemizde ikamet edilebileceği, dava açılış formlarında yazan tahmini dava süresini ise ülkede kalınacak gün sayısı gibi göstermek suretiyle gerçek dışı beyan ve yayınlarla yanıltarak bundan maddi gelir elde eden ve söz konusu kişilerin mağduriyetlerine sebep olan kişi ve şirketlerle ilgili olarak lüzum görülmesi üzerine Başkanlığımızca basın açıklaması yapılması zaruriyeti hasıl olmuştur.

 Recently, some Turk and foreign nationals, who have been broadcasting on social media platforms such as Facebook, Instagram, Twitter and TikTok and claiming that they are providing consultancy services, have stated that in the event that a lawsuit is filed against foreign citizens who have already come to our country for different reasons, they can reside in our country without the need for the conclusion of the case, by showing that the estimated duration of the lawsuit written on the case filing form is the number of days to stay in the country. Upon the necessity, it was necessary to make a press release by our Presidency regarding the persons and companies that derive financial income by misleading with statements and publications and cause the grievances of these foreign citizens in question.

في الآونة الأخيرة، قام بعض مواطنين الأتراك والأجانب بالبث على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك و استغرام و تويتر وتيك توك وادعوا أنهم يقدمون خدمات استشارية، ويقومون بتضليل المواطنين الأجانب الذين يأتون إلى بلدنا لأسباب مختلفة ببيانات ومنشورات كاذبة، من خلال إظهار بامكانيتهم الإقامة في بلدنا في حالة وجود دعوى قضائية مرفوعة ضدهم دون الحاجة إلى إنهاء الدعوى، ومن خلال إظهار أن المدة المقدرة للدعوى المكتوبة في استمارة الدعوى، هي عدد أيام البقاء في البلد، كان لا بد من إصدار بيان صحفي من رئاستنا بشأن الأشخاص والشركات التي تكسب دخلاً مالياً بهذا الخصوص والتي تسبب مظالم لهؤلاء الأشخاص المعنيين.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda; yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemekle birlikte, Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalar ile özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğu hüküm altına alınmış,  başvuruda bulunacakların, bizzat kendileri veya yasal temsilcisi veyahut avukatları tarafından hangi kurumlara ne şekilde başvuracakları ile Kanun yolu gösterilen durumlarda hangi işlemlere karşı hangi yargı mercilerine ne şekilde başvuruda bulunabilecekleri gösterilmiş olup, bu çerçevede Başkanlığımız bünyesinde yürütülen yargılama faaliyetlerine bizzat kendileri veya yasal temsilcisi/avukat tarafından hiçbir aracı kurum, kuruluş olmaksızın mevzuat kapsamında başvuruda bulunmak suretiyle katılabilecekleri de açıktır.

In the Law on Foreigners and International Protection No. 6458; in addition to regulating the procedures and principles regarding the entry of foreigners into Türkiye, their stay in Türkiye and their exit from Türkiye and the scope and implementation of the protection to be provided to foreigners requesting protection from Türkiye, it is stipulated that the provisions of international agreements and special laws to which Türkiye is a party are reserved in the implementation of the Law, it has been shown how the applicants themselves or their legal representatives or lawyers shall apply to which institutions and in what manner and how they can apply to which judicial authorities against which procedures in cases where legal remedies are provided and in this context, it is also clear that they can participate in the judicial activities carried out within the body of our Presidency by themselves or by their legal representative/lawyer by applying within the scope of the legislation without any intermediary institution or organization.

في قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم 6458 ؛ إلى جانب تنظيم المناهج والمبادئ المتعلقة بدخول الأجانب إلى تركيا وإقامتهم في تركيا وخروجهم من تركيا، ونطاق وتنفيذ الحماية التي سيتم توفيرها للأجانب الذين يطلبون الحماية من تركيا، في تطبيق للقانون، لقد تم النص على أن أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة التي تكون تركيا طرفاً فيها محفوظة، وتم توضيح كيف سيقدم مقدمو الطلبات أنفسهم أو ممثلوهم القانونيون أو محاموهم طلبًا إلى اي مؤسسات وكيف يمكنهم التقديم بطلب إلى السلطات القضائية التي تتخذ ضدها الإجراءات في الحالات التي يتم فيها توفير وسائل الطرق القانونية، ، وفي هذا السياق، ومن الواضح أيضًا أنه يمكنهم المشاركة في الاجراءات القضائية التي تتم داخل هيئة رئاستنا ، بأنفسهم أو بواسطة ممثلهم القانوني / محاميهم ، من خلال تقديم طلب ضمن نطاق التشريع ، دون أي منظمة أو مؤسسة وسيطة.

Başkanlığımız bünyesinde bulunan mahkemelerce 6458 sayılı Kanundan doğan uyuşmazlıklar yönünden yürütülen idari yargılama faaliyetlerine ilişkin olarak; şikayetler üzerine yapılan kontrol ve denetimlerde; ülkemize gelen yabancıların bu husustaki bilgi eksikliğinden faydalanarak kişisel çıkar sağlamak isteyen gerçek ve tüzel kişiliklerin olduğu ve bu durumdan gelir elde ettikleri, yabancılar adına başvuruda bulunmuş gibi sahte evraklar düzenleyip makbuz ve karar çıktıları alarak bu kişilere verdikleri, hedeflenen azami yargılama süresini sanki ülkemizde kalınabilecek gün sayısı gibi kazanılmış bir hak gibi gösterdikleri ve dolayısıyla yargı yoluna başvurmak isteyen yabancıların mağduriyetlerine sebep oldukları görülmekle birlikte; konuyla ilgili gerekli hususlar ilgili emniyet birimlerine ve adli makamlara intikal ettirilmiş olup,  söz konusu olaylarla ilgili yeni mağduriyetler oluşmaması açısından işbu basın açıklamamız kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.

Regarding the administrative judicial activities carried out by the courts within the body of our Presidency in terms of disputes arising from the Law No. 6458; in the controls and audits made upon complaints; there are real and legal persons who want to take advantage of the lack of information of the foreigners who come to our country, and they earn income from this situation, and they forge documents as if they have applied on behalf of foreigners they take receipts and decision printouts and give them to these persons, and they show the targeted maximum trial period as an earned right as if it is the number of days that can be stayed in our country, and, therefore, although it is seen that they cause grievances of foreigners who want to apply to the court; the necessary issues related to the subject have been conveyed to the relevant police units and judicial authorities, and this press release is respectfully submitted to the public in order to prevent new grievances related to the events in question.

هناك أشخاص حقيقيين واعتباريين يرغبون في الحصول على منفعة شخصية من خلال الاستفادة من نقص المعلومات للأجانب القادمين إلى بلدنا في هذا الخصوص، ويقومون بأصدار وثائق مزورة كأنهم قاموا بتقديم طلب نيابة عن أجانب، وأخذ الإيصالات ومطبوعات القرار واعطائها لهؤلاء الأشخاص، ويقومون باظهار حد الأقصى لفترة القضائية المستهدفة كحق مكتسب كانه عدد أيام للبقاء في بلدنا، لذلك يُرى أنها تسبب مظالم للأجانب الذين يريدون التقديم إلى القضاء؛ وقد تم نقل الأمور الضرورية المتعلقة بالموضوع إلى وحدات الامنية والسلطات القضائية ذات الصلة ، ويتم تقديم هذا البيان الصحفي للراي العام من أجل تجنب المظالم الجديدة المتعلقة بالأحداث المذكورة.

 

Ahmet Cüneyt YILMAZ 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı

President of İstanbul Regional Administrative Court

رئيس محكمة اسطنبول الادارية الاقليمية

Adres

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

Telefon

+90 212 447 0030

Faks: 0212 447 6910

E-Posta

istanbulbimisaretadalet.gov.tr