Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru
10.08.2021

T.C.
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
 SÖZLÜ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

          Adalet Bakanlığı tarafından verilen sınav izni uyarınca yapılan Sözleşmeli Koruma Ve Güvenlik Görevlisi uygulamalı sınav sonucunda başarılı olarak 25.05.2021 tarihinde yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin sözlü sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup, asıl olarak kazanan adayların ataması yapılacaktır.

          Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 25.08.2021 tarihine kadar aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyenler ile ilgili belgelerin incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamalarının yapılmayacağı,
İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin fesh edileceği, 
Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.10.08.2021

                                   

                                             ASIL OLARAK ATAMASI YAPILACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

  1-Öğrenim Belgesinin Aslı Veya Noterden Onaylı Örneği

    (KPSS Giriş Tarihinden Sonra Okul Bitirenler Son Öğrenim Belgelerini de)

  2-Silahlı Kimlik Belgenin Aslı

  3-Erkekler İçin Askerlik Durumunu Gösteren Terhis, Tecil Yada Muaf Belgesinin Aslı Veya Noterden Onaylı Örneği

  4-Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 6 X 9 Ebadında Biometrik Fotoğraf (1 Adet)

  5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (1 Adet)

  6-Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

     Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

     Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

     Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

     hususları ile bedensel özürlü olmadığı, topallık, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller 

     bulunmadığı hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden 

     alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu

  7-Başka Kurum Ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Beyan (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

  8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

  9-Mal Bildirimi Formu (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

 10-Evli Olanlar İçin Eş Durumuna İlişkin Beyan (1 Adet) (İndirmek İçin Tıklayınız)

 

         -Evraklarını elden teslim edecek olan adayların ilk 3 maddedeki belgelerin arkalı önlü fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 

          -Evraklarını İstanbul dışından farklı Komisyon Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderecek adayların ise, ilk 3 maddedeki belgelerin asılları ve arkalı önlü fotokopileri ile müracaat etmesi, ilgili belgelerin uygunluğu Komisyon Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendikten sonra postada kaybolma ihtimaline karşı asıllarının ilgiliye iade edilmesi ve aslı gibidir yapılarak mühürlenen fotokopilerin diğer belgelerle birlikte Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, adayların göreve başlarken belgelerin asıllarını yanlarında getirerek Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmeleri gerekmektedir. İlgili belgelerin e- devlet çıktısı kabul edilmeyecek olup, akerlikten muaf olan adayların buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de göndermeleri gerekmektedir.

T.C.Kimlik No
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

Telefon

+90 212 447 0030

Faks: 0212 447 6910

E-Posta

istanbulbimisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu