Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Hizmetli Sözlü Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru
02.10.2023

T.C.
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ
 SÖZLÜ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

          Adalet Bakanlığı tarafından verilen sınav izni uyarınca yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olarak 20.06.2023 tarihinde yapılan sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin sözlü sınav sonuçları T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapılmak üzere aşağıda ilan edilmiş olup, sınav sonucunda ASIL OLARAK ATANMAYA HAK KAZANAN adayların atamasının yapılacağı,
          Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 17 Ekim 2023 Salı gününe kadar aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyenler ile teslim edilen belgelerin incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamalarının yapılmayacağı, atananlardan aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaların ise iptal edileceği ve yerlerine birinci sıradan başlamak üzere yedek adayların atanacağı,
          Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı ve ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;
          İLAN OLUNUR. 02.10.2023                                

          ASIL OLARAK ATAMASI YAPILACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
          1-Öğrenim Belgesinin Aslı veya Komisyon/Savcılık Tarafından Yapılan Onaylı Örneği ya da E-Devlet çıktısı (KPSS Giriş Tarihinden Sonra Okul Bitirenler Son Öğrenim Belgelerini de)
          2-KPSS Sonuç Belgesi
          3-Erkekler İçin Askerlik Durumunu Gösteren Terhis, Tecil ya da Muaf Belgesinin Aslı veya Komisyon/Savcılık Tarafından Yapılan Onaylı Örneği
          4-Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun 1 Adet Biometrik Fotoğraf
          5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
          6-Sağlıkla İlgili Görevini Devamlı Yapmaya Engel Olmadığına Dair Yazılı Beyan İndirmek İçin Tıklayınız
          7-Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmeti Olmadığına Dair Beyan İndirmek İçin Tıklayınız
          8-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İndirmek İçin Tıklayınız
          9-Mal Bildirimi Formu (Belgedeki açıklamaları dikkate alarak doldurulması) İndirmek İçin Tıklayınız
          10-Evli Olanlar İçin Eş Durumuna İlişkin Beyan İndirmek İçin Tıklayınız
          11-Atanmak İstediği Yere İlişkin Beyan İndirmek İçin Tıklayınız

          - Evraklarını elden teslim edecek olan adayların ilk 3 maddedeki belgelerin arkalı önlü fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
          - Askerliğini tamamlayan, ancak terhis belgesi olmayan adayların bağlı bulunduğu askerlik belgesinden onaylı terhis belgesi alması gerekmekte olup, e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir.
          - Evraklarını İstanbul dışından farklı Komisyon Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderecek adayların ise, ilk 3 maddedeki belgelerin asılları ve arkalı önlü fotokopileri ile müracaat etmesi, ilgili belgelerin uygunluğu Komisyon Başkanlığı veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendikten sonra postada kaybolma ihtimaline karşı asıllarının ilgiliye iade edilmesi ve aslı gibidir yapılarak mühürlenen fotokopilerin diğer belgelerle birlikte Komisyon Başkanlığımıza gönderilmesi, adayların göreve başlarken belgelerin asıllarını yanlarında getirerek Komisyon Başkanlığımıza ibraz etmeleri gerekmekte olup, askerlikten muaf olan adayların buna ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de göndermeleri gerekmektedir.

T.C.Kimlik No
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

Telefon

+90 212 447 0030

Faks: 0212 447 6910

E-Posta

istanbulbimisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu