Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Şoför Sözlü Sınavına Alınacak Adaylara İlişkin Duyuru
01.06.2023

T.C.
İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR
SÖZLÜ SINAVINA ALINACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU


          Adlî ve İdarî yargıda görev yapmak üzere, Şoför istihdamına ilişkin sınav ilânı Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmış olup, e-devletten yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde;

          Merkezi Sınav puanı olmayan veya Merkezi Sınav puanı 70'den aşağı olan, mükerrer başvuru yapan, ehliyeti olmayan veya uygun görülmeyen adayların başvurusunun reddine,

          Başvuru şartını taşıyan adaylardan merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip adayın başvurusunun kabulüne ilişkin sonuçlar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapılmak üzere aşağıda ilan edilmiş olup,

          Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından ilan sayfasında belirtilen öğrenim durumu ve KPSS puanı ile diğer bilgilerinde yanlışlık olan adayların 0212 447 0030 dahili 1162 numaralı telefondan Adalet Komisyonu Başkanlığına bilgi vererek düzeltilmesinin sağlanması,

          Başvurusu kabul edilen adayların 20 Haziran 2023 Salı günü saat 13:00'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binasında yapılacak sözlü sınava alınması, belirtilen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adayların başarısız sayılacağı,

          Belirtilen sınav saatinden 1 saat önce İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası Zemin Kat girişi önünde geçerli bir nüfus cüzdanı veya ehliyet yada pasaport vs. ile birlikte hazır bulunmayan adayların sözlü sınavına ALINMAYACAĞI,

          Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken en son bitirdikleri öğrenime ilişkin diploma fotokopisi ile varsa daha önce öğrenim gördükleri Hukuk Fakültesi-Adalet Meslek Yüksek Okulu-Adalet Meslek Lisesi öğrenimlerine ilişkin diploma fotokopisinin getirilmesi,

          Sözlü sınav sonucuna göre atamaya hak kazanan adayların isimleri İstanbul Bölge İdare Mahkemesi resmi internet sayfasında (www.istanbulbim.adalet.gov.tr) yayımlanacak olup, bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu;

          İLAN OLUNUR. 01.06.2023

 

SORGULAMA EKRANI

T.C.Kimlik No
Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Mahmutbey Mahallesi 2459. Sokak No: 6 (O-3 Güney Yanyolu üzeri, İstoç karşısı) 34218 Bağcılar / İstanbul

Telefon

+90 212 447 0030

Faks: 0212 447 6910

E-Posta

istanbulbimisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu